För remittent

Vi tar emot remisser från allmäntandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Vi har också utökat vår verksamhet vilket har förkortat våra väntetider betydligt.