Tandläkare

klinikmicke1Michael Ahlquist är specialist i endodonti och universitetslektor vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet. Han är ämnesföreträdare sedan 90-talets mitt och ansvarar för endodontins ämnesinnehåll för grundutbildning och för specialiseringsutbildningen. Parallellt har han även behållit en privatklinik som även använts i utbildningssyfte.

Han har haft särskilt intresse för patienter med smärta som han tillsammans med specialister från andra discipliner har utrett och behandlat eller remitterat vidare till universitetssjukhusets smärtgrupp som består av ett stort antal specialister med olika medicinsk bakgrund.

 

 

klinikjohanJohan Ohlin är specialist i endodonti och universitetsadjunkt vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet. Han är handledare för tandläkarstuderande och för svenska och utländska tandläkare som går specialiseringutbildning och är anlitad kursgivare.

 

 

klinikolleOlle Henningsson är specialist och varit verksam inom landstinget och folktandvårdens specialistverksamhet. Han är anlitad kursgivare.