Specialistutbildning

Endospec Michael AhlquistMichael Ahlquist har byggt upp en internationell specialiseringsutbildning vid institutionen för odontologi, Karolinska Institutet, som ges samtidigt för svenska tandläkare sedan mer än 10 år tillbaka. Han har examinerat 15 utländska och lika många svenska tandläkare till specialister.

Utbildningen till specialist är en heltidsutbildning med en tre-årig utbildningsplan som godkänts av Socialstyrelsen. Kandidaterna som söker till utbildningen kallas för intervju och praktiskt prov och rangordnas sedan efter kompetens. De med flest poäng erbjuds utbildningsplats.

 

I Sverige har vi för närvarande 7 godkända specialiteter och en lång tradition sedan 1960-talet av att ha specialitet i ämnet endodonti/rotbehandling.

Nu har flera länder i Europa följt Sveriges exempel och inrättat specialitet i endodonti. Innehållet i den europeiska specialiseringsutbildningen har till stora delar följt det svenska exemplet.