Specialist­kliniken för endodonti

Kvalitet genom kompetens

Endospec erbjuder uteslutande specialisttandvård inom endodonti och utför smärtutredningar, infektionssaneringar genom såväl ortograd som retrograd rotbehandling. Alla behandlingar utförs av våra specialisttandläkare med hjälp av senaste högteknologiska hjälpmedel.

Endospec har också kursverksamhet och fungerar som konsulter inom ämnesområdet till allmäntandläkare och andra vårdgivare. Våra patienter skickas av remittenter från hela Sverige, men främst området kring Stockholm och Mälardalen.

För remittent

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare eller annan vårdgivare.

Vi har utökat vår verksamhet vilket har förkortat våra väntetider betydligt.

För patient

Du är välkommen till oss som remisspatient.

De patienter som remitteras till oss har ofta mer komplicerade vårdbehov som kräver avancerad och kvalificerad behandling. Vi tar endast emot patienter på remiss.

Lorem ipsum, endast
200:-

Specialistutbildning

Efter den femåriga grundutbildningen till tandläkare och några års kliniskt patientarbete kan den med goda betyg söka till specialiseringsutbildning, en heltidsutbildning med en tre-årig utbildningsplan godkänd av Socialstyrelsen. Svenska specialister certifieras efter avslutad utbildning av Socialstyrelsen. Sverige har för närvarande åtta godkända odontologiska specialiteter och en lång tradition sedan 1960-talet av att ha specialitet i ämnet endodonti/rotbehandling.

Nu har flera länder i Europa följt Sveriges exempel och inrättat specialitet i endodonti. Innehållet i den europeiska specialiseringsutbildningen har till stora delar följt det svenska exemplet.

18-19
18-19 oktober

One Visit Endodontics - när, var, hur?

12 november 2021 i Stockholm

Johan Ohlin, Specialisttandläkare Endodonti, Endospec Stockholm
Malin Brundin, Specialisttandläkare Endodonti, Universitetslektor, Umeå Universitet

Anmälan görs till Tandläkarförbundet

vår personal

Michael Ahlquist

Michael har lång klinisk erfarenhet inom ämnesområdet. Som universitetslektor och utbildningsansvarig har Michael även byggt upp en internationell specialiseringsutbildning vid Institutionen för Odontologi, Karolinska Institutet. Fler än 20 utländska och nästan lika många svenska tandläkare har utbildats till specialister genom detta program.

Johan Ohlin

Johan tog tandläkarexamen under andra delen av 90-talet och har arbetat uteslutande med endodonti sedan 2001 och tog specialistexamen 2006. Johan har under många år varit handledare för ST-tandläkare, postgraduate-studenter och studenter vid grundutbildningen på Karolinska Institutet. Johan är en rutinerad och ofta anlitad föreläsare, både för Tandläkarförbundet men även för andra aktörer inom tandvården.

Olle Henningsson

Olle har arbetat som tandläkare i 20 års tid och uteslutande med endodonti sedan 2001 och tog specialistexamen 2007.  Från 2007-2013 var Olle ämnesområdesansvarig för endodonti i Östergötland läns landsting. Under många år var han dessutom handledare för ST-tandläkare, postgraduate-studenter och för tandläkarstudenter vid Odontologiska fakulteten i Malmö. Olle är en rutinerad och ofta anlitad föreläsare, både för Tandläkarförbundet men även för andra aktörer inom tandvården.

Karl-Johan Renaud

Karl-Johan är ST- tandläkare i Endodonti. Han tog tandläkarexamen 2010 från Karolinska Institutet och har sedan 2017 arbetat uteslutande med endodontiska behandlingar under mikroskop.

Erika Jonsson

Tandsköterska

Josefin Groth

Tandsköterska

Michaela Ellerson

Tandsköterska

Vi har öppet, läs mer om våra åtgärder med anledning av covid-19